Med-Labservice

آمبوبگ

احياكننده دستي يا آمبوبگ بمنظور ايجاد تنفس مصنوعي براي بيماراني كه دچار مشكل تنفسي هستند و يا به هر دليلي امكان تنفس طبيعي ندارند بكار مي رود. در اتاق هاي عمل تا زمان اتصال ونتيلاتور الكتريكي به بيمار بيهوش شده نيز از اين وسيله بسيار استفاده مي شود. يك آمبوبگ شامل بك مخرن هوا انعطاف پذير بهمراه يك شير ديافراگمي و ماسك صورت است. در زمان فشردن مخزن هوا يا بگ (كيف) هوا به سمت ريه هاي بيمار رانده مي شود و با برداشتن فشار اعمالي بگ باز شده و هواي محيط به داخل آن وارد مي گردد.

Expert on Medical and Laboratory Equipment

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

تمامی حقوق این سایت برای نویسنده محفوظ می باشد