Med-Labservice

مهندسی پرتوپزشکی چیست؟

مهندسی پرتوپزشکی چیست؟ رشتۀ مهندسی پرتوپزشکی که را می توان به سه حوزۀ زیر تقسیم کرد: Bionuclear Instrument -1 در این حوزه کلیۀ ابزارها و دستگاههای تشخیصی (تصویربرداری) و درمانی (پرتودرمانی) از لحاظ ساختار، فیزیک دستگاه و نحوۀ عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. شتاب دهنده ها و حفاظهای پرتویی نیز در این حوزه قرار دارند. بطورکلی میتوان این حوزه را سخت افزار رشتۀ پرتوپزشکی نامید. Bionuclear Modeling or Processing -2 این حوزه شامل مطالعات و برنامه نویسی نرم افزاری در زمینۀ مدل کردن پدیده های هسته ای، رادیولوژیکی و رادیوبیولوژیکی می باشد. همچنین نرم افزارهای پردازشی مربوط به بهبود و فشرده سازی سیگنالهای تصاویر پزشکی و استخراج ویژگی های آنها بمنظور طبقه بندی و تشخیص بیماریها و یا ارزیابی نحوۀ درمان در این حوزه قرار می گیرند. Radio Pharmaceutical or Biological -3این حوزه شامل فیزیک و نحوۀ تولید رادیو داروها و رادیوایزوتوپها و چگونگی تأثیر پرتوهای مختلف بر بافتهای زنده و بیو لوژیکی می باشد. تحصیل در رشته پرتوپزشکی: ۱-مقطع کارشناسی: این رشته در حال حاضر در مقطع کارشناسی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و آباده (استان فارس) در هر سال دانشجو می پذیرد. ۲-مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی پرتو پزشکی یکی از زیر مجموعه‌های مهندسی هسته‌ای می‌باشد. نام رشته‌های کارشناسی که می‌توانند در آزمون کارشناسی ارشد این رشته شرکت کنند عبارتند از: مهندسی هسته ای ، مکانیک ، مواد ، مهندسی شیمی ، برق ، فیزیک و مهندسی پزشکی. مواد امتحانی و ضرایب آنها: زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۱ ریاضیات با ضریب ۲ کنترل با ضریب ۳ فیزیک هسته ای با ضریب ۳ الکترونیک با ضریب ۳ الکترو مغناطیس عمومی با ضریب ۳ دانشگاه های صنعتی امیر کبیر،شهید بهشتی،شیراز و واحد علوم و تحقیقات پذیرای دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می باشند. ۳-مقطع دکتری: دانشگاه صنعتی شریف ،امیر کبیر و واحد علوم و تحقیقات تهران در مقطع دکتری پرتوپزشکی دانشجو می پذیرند.
مهندسی پرتوپزشکی
مهندسی پرتوپزشکی
مهندسی پرتوپزشکی
مهندسی پرتوپزشکی
مهندسی پرتوپزشکی
مهندسی پرتوپزشکی

Expert on Medical and Laboratory Equipment

Site Footer

تمامی حقوق این سایت برای نویسنده محفوظ می باشد