Med-Labservice

کالیبراسیون الکتروکوتر

همانطور که میدانید کالیبراسیون الکتروکوتر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مطلب به طور کامل با کالیبراسیون الکتروکوتر آشنا می شوید

کالیبراسیون الکتروکوتر‌یکی از تکنیک‌های جراحی برای ایجاد برش استفاده از جریان فرکانس بالا توسط دستگاه الکتروکوتر است. در این روش از الکترودهای تک قطبی و دو قطبی استفاده می‌شود. در الکتروکوتر تک قطبی(monopolar)، دستگاه جریانی تولید می‌کند که این جریان از الکترود فعال به طرف … در این روش از الکترودهای تک قطبی و دو قطبی استفاده می‌شود. در الکتروکوتر تک قطبی(monopolar)، دستگاه جریانی تولید می‌کند که این جریان از الکترود فعال به طرف بافت هدایت می‌شود. این جریان از بدن عبور کرده  و از طریق الکترود بازگشتی بیمار به دستگاه بر می‌گردد. در الکتروکوتر دو قطبی از جریان با شکل موجی که برای بریدن بافت به کار می رود، استفاده می شود. زیرا این جریان از یک ولتاژ پایین تولید شده و باعث انعقاد خون بدون لخته شدن اضافی بافت می شود و در این روش نیازی به الکترود بازگشتی بیمار نیست.

چگونگی اتصال این الکترودها و معیوب نبودن آن‌ها و صحت عملکرد خروجی دستگاه بر عملکرد آن تأثیرگذار است. عدم کارکرد صحیح دستگاه دارای عوارض به شرح زیر است.بنابراین به منظور استفاده درست و عملکرد صحیح دستگاه نیاز به انجام کالیبراسیون است.

کالیبراسیون الکتروکوتر
کالیبراسیون الکتروکوتر

سوختگی به علت از بین رفتن بخشی از صفحه بیمار، در این حالت با کاهش مساحت، چگال جریان زیاد شده  و باعث ایجاد سوختگی در محل تماس صفحه با بدن بیمار خواهد شد.

نشتی جریان  HFکه باعث سوختگی بیمار می شود.

رسم منحنی مشخصه عملکرد دستگاه بر اساس خروجی دستگاه (‌توان )‌برحسب مقاومت‌های متفاوت ضروری است. دستگاه الکتروکوتر دارای سطح خطر بالا است و در نگهداشت پیشگیرانه و کالیبراسیون از برنامه ۶ ماهه  Minor ‌و ۱۲ ماهه  Major ‌باید استفاده شود.

پارامترهای مهم جهت تست و آزمون کالیبراسیون:

کالیبراسیون الکتروکوتر
کالیبراسیون الکتروکوتر

 ‌بررسی نشتی جریان فرکانس بالا،

‌بررسی خروجی ژنراتور در یک مقاومت ثابت،

‌بررسی خروجی ژنراتور با تغییر مقاومت به منظور مطالعه فنی عملکرد دستگاه در ماکزیمم توان و ۵۰% آن جهت مطابقت با منحنی مشخصه عملکرد دستگاه،

‌بررسی تماس کامل الکترود غیرفعال  (CQM: Contact Quality Monitoring)

‌بررسی برقراری کامل الکترودهای فعال و غیرفعال.

تجهیزات مورد نیاز جهت انجام آزمون‌های کمی کالیبراسیون و نگهداشت پیشگیرانه

۱-آنالیزور دستگاه الکتروکوتر

۲-اندازه‌گیر جریان نشتی یا آنالیزور ایمنی الکتریکی

۳-اهم‌متر اندازه‌گیر مقاومت زمین

۴-اهم‌متر اندازه‌گیر مقاومت بالا  (۲۰‌مگا اهم‌)

۵-پروب اسیلوسکوپ ولتاژ بالا (‌فقط در تست‌های پذیرش‌)

با توجه به آنکه به مرور زمان ممکن است صفحه بیمار آسیب ببیند و این صدمه دیدگی با چشم قابل روِیت نیست و تنها اثر آن سوختگی و التهاب پوست بدن بیمار در محل تماس الکترود است به علت کاهش سطح تماس، ضروری است این صفحه از لحاظ رسانا بودن در تمام قسمت‌ها تست شود. با آزمایش  CQM توسط کالیبراتور الکتروشوک می توان این مسأله را با دقت بسیار بررسی‌کرد. همچنین کالیبراتورها معمولا قابلیت اتصال به اسیلوسکوپ برای بررسی نمودارهای جریان  HF ‌را دارند.

برخی از الکتروکوترهای جراحی دارای سیستمی برای  کنترل کردن اتصال میان صفحه الکترود خنثی و بیمار هستند تا در صورت افزایش مقدار مقاومت بین آن‌ها ازحد ایمنی با آلارم مخصوص جراح را مطلع می‌کند. همچنین برخی از دستگاه‌های الکتروکوتر قادرند جریان الکترود خنثی و الکترود فعال را کنترل کنند و در صورتی که تفاوت بین آن‌ها زیاد باشد، جراح را مطلع سازند. بدین منظور برخی از کالیبراتورهای الکتروکوتر دارای سیستمی برای صحت موارد فوق هستند. همچنین می‌توان یک مقاومت متغیر را برای تست دقیق جریان و توان الکتروکوتر به کالیبراسیون متصل کرد. با استفاده از این روش مقاومت‌های بین ۱۰ تا ۵۰۰ اهم تولید کرده و منحنی بهتری برای خروجی دستگاه به دست می آید.

از دیگر تست هایی که می توان برای دستگاه‌های با خروجی ایزوله شده انجام داد، تعیین ایزولاسیون دستگاه است. این تست نباید بر روی دستگاه‌هایی با پلیت‌های مستقیما زمین شده یا پلیت‌هایی که به زمین از طریق یک خازن متصل هستند، انجام شود. اندازه گیری مقاومت زمین الکترود پلیت نیز اهمیت بسزایی در کارایی سیستم دارد. در این صورت مقاومت بین الکترود پلیت و پین زمین سیم برق را اندازه گیری کرد. در دستگاه هایی زمین مرجع اگر مقدار اندازه گیری کمتر از ۲۰ مگااهم باشد، خازن بین پلیت و زمین داخلی دستگاه معیوب است. توصیه می‌شود که دستگاه‌هایی که پلیت آن‌ها مستقیما زمین هستند با دستگاه‌هایی با خروجی ایزوله شده یا دستگاه‌های زمین مرجع، جایگزین شوند.

بر اساس استاندارد  ۱۹۹۳-۱۸ANSI/AAMI:HFخروجی ژنراتور تا میزان ۹۰% عدد انتخابی قابل  تغییر است. همچنین بر اساس این استاندارد بررسی خروجی ژنراتور با مقاومت متغیر در حالت دو قطبی در محدوده ۱۰۰۰-۱۰ اهم و در حالت تک قطبی در محدوده ۲۰۰۰-۵۰ اهم قابل انجام است. همچنین بر اساس استاندارد  ۱-۶۰۱ IECحداکثر جریان نشتی قابل قبول ۴۰ میکروآمپر است. در استاندارد  ANSI/AAMI میزان نشتی جریان فرکانس بالا به صورت تابعی از طول سیم بیان شده است.

آزمون‌های کمی لازم در کالیبراسیون و نگهداشت پیشگیرانه و محدوده مجاز آن‌ها در  ادامه به طور خلاصه ارائه شده است:

شرح آزمون محدوده مجاز

مقاومت زمین بدنه کمتر از ۵/۰ اهم (‌در بدنه و پدال پایی)

مقاومت زمین پلیت در دستگاه‌هایی که زمین مرجع دارند بیش از ۲۰ مگا اهم و در دستگاه‌هایی که خروجی آن‌ها زمین شده است تقریبا ۱۵/۰ اهم است.

جریان نشتی بدنه کمتر یا مساوی ۳۰۰ مگااهم

توان یا جریان خروجی با توجه به مشخصات سازنده تعیین می‌شود.

ایزولاسیون خروجی کمتر یا مساوی w5 است.

دستگاه الکتروکوتر جراحی بعد از تعویض هر قطعه یا بعد از هر بار تعمیر و در صورت خراب نشدن هر ۶ ماه یک بار بایستی کالیبره شود.

کالیبراسیون دستگاه باعث اطمینان اپراتور از تطابق بین مقدار تنظیمی روی دستگاه و مقدار خروجی خواهد شد.

عوارض ناشی از عدم کالیبراسیون

سوختگی های ناشی از ، از بین رفتن بخشی از صفحه. در این حالت با کم شدن مساحت،  چگالی جریان زیاد شده و باعث سوختگی در محل تماس با بدن بیمار می شود.

‌سوختگی شدید در محل جراحی ناشی از بالاتر بودن توان خروجی دستگاه نسبت به آنچه که اپراتور روی دستگاه تنظیم کرده است.

 ‌نشتی جریان HF  ‌که باعث سوختگی و اثرات سوء بر روی بیمار و جراح می شود.

برای جلوگیری از موارد بالا از کالیبراتور الکتروکوتر به نام  Electro-Surgical-Analyzer ‌استفاده می شود.

کالیبراسیون الکتروکوتر
کالیبراسیون الکتروکوتر

Expert on Medical and Laboratory Equipment

Site Footer

تمامی حقوق این سایت برای نویسنده محفوظ می باشد