Med-Labservice

کالیبراسیون دستگاه دیالیز

به وسیله دستگاه دیالیز (تصفیه خون) خون افرادی که کلیه آن ها قادر به انجام فعالیت نمی باشد را تصفیه می کنند. به همین دلیل کالیبره بودن آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است لذا آموزش کالیبراسیون دستگاه دیالیز را در زیر قرار دادیم.

تعریف دستگاه دیالیز:

کالیبراسیون دستگاه دیالیز
کالیبراسیون دستگاه دیالیز

دستگاه دیالیز برای بیمارانی به کار می رود که کلیه آنها به هر دلیل کم کار شده یا از بین رفته است. بنابراین وظیفه آن دفع سموم تولید شده در بدن است. این دستگاه از یک صفحه کنترل اصلی تشکیل شده که وظیفه کنترل سایر بردها را دارد. بردهای مختلف دستگاه عبارتند از:  برد کنترل غلظت ، برد کنترل دما و برد کنترل فشار. هر یک از این بردها دارای وظایف بسیار حساسی هستند و همگی آنها به سیستم های هشدار دهنده مجهز شده اند.

  خون آلوده از بدن بیمار کلیوی خارج شده و توسط پمپ هپارین، مایع هپارین به آن اضافه می شود.  افزودن مایع هپارین برای جلوگیری از انعقاد خون در چرخه کار دستگاه است. پمپ خون این دو را با یکدیگر مخلوط کرده و میزان فشار مکش توسط سنسور فشار شریانی کنترل می شود و نهایتا مخلوط خون و مایع هپارین وارد فیلتر دیالیز می شود. به این فیلتر از طرف دیگر ماده دیالیسیت و آب تازه وارد می شود. پس از تصفیه خون ماده دیالیسیت و آب مصرفی که کمی سمی است، از یک طرف خارج شده و از طرف دیگر خون تصفیه شده با کنترل فشار خاص توسط سنسور فشار وریدی و کنترل عدم وجود حباب هوا به وسیله گیره وریدی به بدن بیمار تزریق می شود.

کالیبراسیون دستگاه دیالیز
کالیبراسیون دستگاه دیالیز
کالیبراسیون دستگاه دیالیز
کالیبراسیون دستگاه دیالیز

قلب دستگاه دیالیز فیلتر دیالیز است که شامل یک استوانه دارای دو خروجی و دو ورودی بوده و در داخل آن رشته هایی از الیاف خاص وجود دارد که خون و ماده دیالیسیت در داخل فیلتر در مجاورت هم قرار داده و عمل تبادل مواد سمی صورت می پذیرد ، دو ورودی آن به منظور ورود خون کثیف و آب و مایع دیالیسیت و آب سمی به سمت مخزن مربوطه است .

رفع عیب های رایج دستگاه دیالیز به قرار زیر است :

۴

۱) رفع اشکال مربوط به سیستم RO

۲) تعویض فیلتر صافی دیالایزر

۳) تعویض سنسور ها

۴) رفع اشکال مسیرهای ارتباطی

۵) تعویض پمپ های پریستاتیک

۶) تعویض شیرهای برقی

۷) اشکالات الکترونیکی

 کالیبراسیون دستگاه دیالیز دو مرحله دارد:  یک مرحله که شامل مراحل هیدرولیک و در الکترونیک می شود، تنظیمات مکانیکی است، مرحله دیگر ، ذخیره داده در حافظه الکترونیکی دستگاه است. ماشین  دیالیز از EEPROM استفاده می کند که داده کالیبراسیون را تا هنگامی که قصد پاک کردن یا جایگزینی داده جدید را داشته باشد ، ذخیره می کند. برای ذخیره داده جدید در EEPROM ، ماشین دیالیز در مد سرویس راه اندازی می شود.

انجام کالیبراسیون تنها همراه با تعمیرات نیاز است یا هنگامی که عملیات تستی (روش نگهداری پیشگیرانهPM) fail می شود. پس نباید برای رسیدن به کارکرد نرمال به طور روتین دستگاه را را کالیبره کرد .

اگر ماشین در حین کالیبراسیون به صورت نا منظم رفتار کرد ، مراحل نگهداری پیشگیرانه را انجام می دهند. مسدود شدن فیلتر ها ، نشت O-ring ها  یا مواردی مشابه دلایل رایج برای اشکالات هستند.

کالیبراسیون ماشین دیالیز موارد زیر را شامل می شود ( برخی از ماشین های دیالیز همه موارد زیر را ندارند): تمام تجهیزات آزمون باید به طور منظم بر طبق استاندارهای NIST اندازه گیری و کالیبره شوند. در غیر این صورت اشتباه در انجام ، منجر به صدمه یا مرگ بیمار یا اپراتور می شود. برای مثال ، کیت آزمون که شامل گیج مناسب و شلنگ هایی برای اندازه گیری است. کانکتورهای آزمونی که شامل مقاومت هایی دقیق است (با مقاومت ترمیستور در حرارت های مختلف شبیه سازی شده است) . مولتی متر دیجیتالی برای اندازه گیری ولتاژ dc ، ولتاژ ac و مقاومت با دقت %۱ ± ۱ برای اندازه گیری ولتاژ dc و  %۵/۱ ± ۵/۰برای اندازه گیری ولتاژ ac و ٪۱ + ۱  برای اندازه گیری مقاومت، دستگاه تست که شامل دو حفره هوا با حجم های کالیبره شده است.

باید مدهای اپراتوری تنظیم شوند ، سپس دستگاه روشن شده و با توجه به گزینه هایی که در پانل کنترلی وجود دارد وارد گزینه ها شده و کالیبراسیون مورد نظر را انجام شود.

حجم مایع درون سیلندرها و بورت آزمایشگاهی باید اندازه گیری شود : اطمینان از تمیزی و خشکی کانتینر پیش از جمع شدن مایع باید بررسی شود . دو قطره مایع تقریبا  ml1/0 است که برای تاثیر برروی اندازه گیری های وخیم و بحرانی کفایت می کند.در این مد بدنه و شاسی ، چرخ ها و ترمزها ، لوله ها و شلنگ ها ، برچسب ها و دفترچه راهنما و دوشاخه و …. بررسی می شود .

  سپس به سراغ مد سرویس رفته و در این بخش اگر دستگاهی بخش تاچ اسکرین داشته باشد، زمانی که دستگاه نصب شد، کالیبره می شود. کالیبراسیون هیدرولیک در این مرحله صورت می گیرد که می تواند شامل موارد زیر باشد :

کالیبراسیون مقدار فشار ، کالیبراسیون جریان فشار ، کالیبراسیون تعادل حفره ، کالیبراسیون حجم پمپ اسیدی ، کالیبراسیون حجم پمپ بی کربنات ،کالیبراسیون حجم پمپ UF.

در مد سرویس پس از کالیبراسیون بخش هیدرولیک، کالیبراسیون بخش سنسوری انجام می شود که می تواند شامل مراحل زیر باشد :

کالیبراسیون فشار شریانی، کالیبراسیون فشار وریدی،کالیبراسیون فشار دیالیزیت،کالیبراسیون سنسور حرارتی،کالیبراسیون سنسور پست حرارتی،کالیبراسیون کنترل حرارتی،کالیبراسیون نشت خون،کالیبراسیون هدایت سلولی.سپس کالیبراسیون تنظیم ساعت، بررسی ولتاژ، سرعت پمپ شریانی، سرعت پمپ وریدی انجام می شود .

Expert on Medical and Laboratory Equipment

Site Footer

تمامی حقوق این سایت برای نویسنده محفوظ می باشد