Med-Labservice

Optic Coherence Tomography

: Optic Coherence Tomography تكنيك جديدي است كه با استفاده از مقاطع توموگرافيك با دقت بالا از لايه هاي شبكيه، اطلاعات ارزشمندي از آن در اختيار چشم پزشك قرار مي دهد. بنابراين براي تشخيص و پي گيري بسياري از بيماري هاي شبكيه مانند سوراخ هاي ماكولا، ادم ماكولا، دژنرسانس ماكولا، رتينوپاتي ديابتي و گلوكوم به كار مي رود. از آنجائي كه دراين تكنيك از يك منبع نوراني استفاده مي شود احتياجي به تماس با چشم وجود ندارد و در عرض چند ثانيه انجام مي گيرد

Expert on Medical and Laboratory Equipment

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

تمامی حقوق این سایت برای نویسنده محفوظ می باشد