Med-Labservice

Portable Scoop Stretcher

اسكوپ استرچر
: برانكاردهاي متحرك كه معمولاً در شرايط خارج بيمارستاني كاربرد داشته و مي توانند به دلخواه از طول به دو بخش با تنظيم طول مستقل تقسيم شود كه هر قسمت از يك طرف به زير بيمار لغزانده شود تا بيمار بدون نياز به بلند شدن بدن يا غلتيدن در يك حركت قيچي وار يا قاشقي (scoop) بر روي برانكارد قرار گيرد. اين برانكاردها داراي دو قلاب يا دستگيره براي متصل كردن دو نيمه هستند و نيز تسمه هايي براي محكم كردن بيمار بر روي برانكارد دارند. همچنين برخي داراي تيرچه هاي كفي يدكي هستند. برانكارد هاي قاشقي براي بلند كردن بيماران با آسيب ديدگي بسيار جدي , مخصوصاً آسيب هاي محور عصبي, با كمترين حركت بدن بكار مي روند. براي استفاده از اين برانكاردها بيمار بايد برروي سطحي صاف و با دسترسي از هر دو طرف قرار گيرد

Expert on Medical and Laboratory Equipment

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

تمامی حقوق این سایت برای نویسنده محفوظ می باشد